تاريخ : دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ | | نویسنده : علی شافعی

انسان ذاتآ موجودی اجتماعی است.یعنی این که زندگی به صورت جمعی و گروهی معنا پیدا می کند.در این میان روابط احساسی و عاطفی در زندگی اجتماعی نقش مهمی دارد؛تا جایی که این گونه ارتباط ها در سر نوشت انسان ها تاثیر گذار است.دوست در زندگی نقش مهمی دارد.یک دوست خوب علاوه بر صمیمیت وصداقت وبرقراری یک رابطه ی خوب،باید مشاور خوبی نیز باشد.به این معنا که در روند زندگی و پیشرفت انسان تاثیر گذار باشد.دوستی هایی که تنها یک رابطه ی عاطفی است،بیشتر به بطالت و بیهودگی کشیده می شودو تاثیری در رشد شخصیت و رفتار طرف مقابل ندارد.به طور کلی انسان بدون همنشین تنهاست و انسانی که دوست دارد شاد،سرزنده و خوشبخت است.پس چه بهتر که این خوشبختی با انتخاب یک همنشین دانا همراه باشد و خاطره دوستی برای همیشه زنده و ماندگار باشد به همین جهت است که گفته اند:


                              همنشین تو از تو به باید

                                                                      تا تو را عقل ودین بیفزاید